Darbinieku dažādība darbavietā

Paylab pētījums atklāj, ka četri no desmit darbiniekiem Eiropā nesaskata pietiekamu dažādību savā pašreizējā darbavietā. Darbinieku dažādība ietver darbinieku īpatsvaru darbavietā pēc vairākiem kritērijiem. Paylab ir koncentrējies uz 6 galvenajiem aspektiem: vecumu, maternitāti, izcelsmi, etnisko piederību vai tautību, invaliditāti un seksuālo orientāciju. Tieši šie aspekti nereti var izrādīties par šķērsli nodarbinātībai. Pētījuma mērķis bija noteikt, cik lielā mērā darbinieki savā darbavietā saskaras ar darbiniekiem, uz kuriem attiecas kāds no iepriekš minētajiem punktiem.

Vecāki kolēģi un māmiņas

Aptaujas rezultāti parāda, ka visbiežāk darbinieki saskaras ar kolēģiem, kuri ir vecāki par 55 gadiem un mammām, kas audzina bērnus, kuri jaunāki par 10 gadiem.
Līdz pat 38% aptaujāto darbinieku strādā kopā ar vecāka gada gājuma kolēģiem. Visbiežāk tas novērojams valsts iestādēs, ražošanas nozarē un apsardzes jomā.

Savukārt māmiņas, kas rūpējas par mazu bērnu, ir kolēģes 33% aptaujāto. Pārsvarā tas ir novērojams klientu apkalpošanas nozarē, tekstilrūpniecībā, valsts pārvaldes un banku sektorā.

Cilvēki ar invaliditāti un seksuālās minoritātes

Vismazākā mijiedarbība darbavietā aptaujātajiem ir ar strādājošiem invalīdiem un tiem, kuri sevi pieskaita pie kādas no seksuālajām minoritātēm. Attiecīgi tikai 14% un 9% respondentu ir kolēģi kādam no šīm grupām. Cilvēki ar redzamo fizisko invaliditāti visbiežāk strādā veselības un sociālās aprūpes jomā, izglītības nozarē un valsts pārvaldē.

Ārzemnieki un minoritātes

Analizējot rezultātus attiecībā uz Latviju, secināts, ka kopā ar ārzemniekiem strādā 30% aptaujāto. Visizplatītākās jomas ir kvalitātes vadība, tulkošanas pakalpojumi, klientu atbalsts, tūrisms, IT, telekomunikācijas un tehnoloģijas. Savukārt 34% aptaujāto ikdienā sastrādājas ar kādu, kurš pieder kādai nacionālai un etniskai minoritāšu grupai. No visām pētījumā iekļautajām valstīm, tieši Latvijā ir vislielākais īpatsvars.

Kur ir vērojama pietiekama dažādība?

Pamudināšana uz daudzveidību darbinieku vidū, visbiežāk nāk no vadības. Cilvēki, kuri ieņem vadošus amatus, ir vairāk pārliecināti, ka kolektīvu nepieciešams dažādot. Tikai 28% no vadītajiem norādīja, ka viņi ikdienā nesastopas ar darbinieku dažādību. Valsts iestādes, cilvēkresursi, tūrisms un viesmīlība, kā arī ražošana – tieši šīs ir nozares, kurās durvis ir visplašāk atvērtas dažādībai darbinieku vidū.

Raksts tapis sadarbībā ar Paylab

Dalīties ar citiem
Atrodi savu sapņu darbu!

Pievienot komentāru

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Piedalies aptaujā!

Cik reizes pēdējo 2 gadu laikā esi mainījis savu darbavietu?