Darbiniekus motivējošie faktori

Uzņēmuma veiksmes faktors nereti ir atkarīgs no tā, cik ļoti motivēti ir darbinieki. Motivēts darbinieks spēj savu darbu veikt precīzi, kvalitatīvi un ātri. Līdz ar to ieguvējs būs arī uzņēmums, jo izvirzītie mērķi tiks sasniegti, tiks veicināta patīkamāka darba vide.
Kas tieši mūs motivē un kā varam gribēt darīt vairāk?

Ieguldījums pret iegūto

Attiecībā uz darbu, mūsu motivācija ir saistīta ar darba rezultātiem un atdevi, ko ieliekam darba paveikšanā. Pretī personīgajam ieguldījumam (laikam, resursiem, pūlēm) vēlamies arī kaut ko iegūt. Parasti tas ir atbilstošs atalgojums un/vai iespēja apmierināt savas psiholoģiskās vajadzības.

Esot jauna darba meklējumos, esam spējīgi novērtēt, kāda būs alga un aptuveni arī saprast savu personīgo ieguldījumu (darba slodze, pienākumi, atbildības līmenis).  Ja šis ieguldījums pārsniegs ieguvumu (šajā gadījumā atalgojumu), visticamāk, ka lūkosimies pēc cita darba piedāvājuma.

Apmierināt psiholoģiskās vajadzības

Kā jau minējām – viens no motivācijas faktoriem ir psiholoģisko vajadzību apmierināšana. Šeit motivācija radīsies tad, ja darbiniekam būs iespēja pašrealizēties, gūt panākumus, saņemt kolēģu atzinību, pilnveidot personību. Piemēram, uzņēmuma atpazīstamība vai labā reputācija darba tirgū, var potenciālajam kandidātam palīdzēt pieņemt lēmumu par pieteikšanos amatam, jo tādējādi tiek apmierināta kāda no viņa psiholoģiskajām vajadzībām.
Kā motivācija var kalpot interesants darba saturs, karjeras izaugsmes iespējas, lielāka atbildība, atzinība par paveikto vai iespēja redzēt sava darba rezultātus.

Motivācijas zudums

Darbinieki mēdz zaudēt motivāciju, ja kļūst ar kaut ko neapmierināti. Šādos gadījumos darbinieks koncentrējas uz neapmierinātības cēloņiem, tādējādi aizmirstot par motivējošajiem faktoriem. Piemēram, ASV psihologs Frederiks Hercbergs ir secinājis, ka neapmierinātības cēlonis var būt motivējošo faktoru trūkums. Tas var izpausties kā sūdzības par darba vidi, neapmierinātība ar uzņēmuma vadību vai politiku, slikti darba apstākļi (neatbilstošs atalgojums, maz priekšrocību utt.).

Šādos gadījumos uzņēmuma un/vai vadītāja uzdevums ir radīt vidi, kas izslēdz neapmierinātības cēloņus un radīt iespējas, kas apmierina psiholoģiskās vajadzības.

Kam darbinieki pievērš uzmanību?

Mūsdienu darba tirgū darbiniekus motivē iespēja veikt dinamiskāku darbu, tādējādi izvairoties no rutīnas. Arī iespēja mācīties, pilnveidoties un kāpt pa karjeras kāpnēm, ir nozīmīgs motivators darbiniekiem. Svarīgi, lai darbiniekiem ir iespēja uzņemties iniciatīvu vai veikt atbildīgāku darbu. Neaizmirstiet arī parūpēties par atzinības sniegšanu un iespēju darbiniekam sajust savu un sava darba nozīmīgumu.

Dalīties ar citiem
Atrodi savu sapņu darbu!

Pievienot komentāru

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Piedalies aptaujā!

Cik reizes pēdējo 2 gadu laikā esi mainījis savu darbavietu?