Kā iegūt darbinieka uzticību?

Priekšniece sarunājas ar darbinieku. Kā iegūt darbinieka uzticību?

Jebkura veiksmīga uzņēmuma pamatā ir svarīgi, ka starp visām iesaistītajām pusēm pastāv savstarpēja uzticēšanās. Tas palīdzēs padarīt darba pienākumu izpildi efektīvāku. Konstruktīva kritika un atgriezeniskā saite par paveikto ir efektīvāka, nekā problēmu slēpšana vai pozitīvu komentāru izteikšana, kas nav patiesi. Gadījumā, ja darbinieki un darba devējs norādīs uz esošajām problēmām, tās būs iespējams novērst un risināt. Uzņēmums sniegs kvalitatīvus pakalpojumus, ja darbinieki būs apmierināti un veiks darba uzdevumus augstā līmenī, rezultātā radot pozitīvu attieksmi pret klientu, kas ir svarīgi uzņēmuma izaugsmei, un veicinās lojālo klientu skaitu.

Lasiet tālāk rakstā, lai uzzinātu, ko darīt, lai būtu iespējams iegūt darbinieka uzticību!

Godīgums ir panākumu atslēga

Viens no vissvarīgākajiem faktoriem, lai veidotos uzticība, ir godīgums. Tas ir svarīgi, lai uzņēmums varētu attīstīties un augt. Gan darba devējam, gan darbiniekiem ir nepieciešams stāstīt par problēmām, kas radušās, lai padarītu darba vidi pārredzemāku un darbiniekus laimīgus. Darbinieki vēlas, lai viņu viedoklis un problēmas tiek uzklausītas, un ne mazāk svarīgs ir fakts, ka darba devējs mēģina šīs problēmas risināt. Godīgums darbinieku un darba devēja starpā veidos stabilu un konkurētspējīgu uzņēmumu.

Motivējiet un iedrošiniet darbiniekus

Darbinieki, kuri ikdienā tiek vairāk motivēti un iedrošināti, visbiežāk sasniedz uzņēmuma nospraustos mērķus. Pavēles formā nodota informācija, piemēram, par to, kādu uzdevumu nepieciešams veikt, var tikt neuzklausīta un rezultātā darbs netiks paveikts. Tas var būt tāpēc, ka darbinieks netiek pietiekami motivēts un var justies nenovērtēts, kas var radīt pārpratumus. Veidojoties dažādiem pārpratumiem, darba uzdevumi var tikt veikti pavirši vai var pat palikt neizpildīti, jo darbiniekam var rasties sajūta, ka viņa darbs netiek pietiekami novērtēts. Ja nepieciešams, piedāvājiet alternatīvas vai pastāstiet par efektīvāku veidu, kā darbiniekam nonākt līdz rezultātam, kas ilgtermiņā vainagosies tikai  ar panākumiem un uzņēmuma izaugsmi.

Nebaidieties no kļūdām gan savām, gan darbinieku

Lai arī cik ilgi darbinieks strādātu uzņēmumā, pildot savus pienākumus, ikvienam var gadīties kāda kļūme. Tiklīdz tā notiek, nepieciešams atcerēties, ka svarīgi ir šo kļūdu ieraudzīt un bez pārmetošas attieksmes un aizvainojošiem komentāriem pēc iespējas veiksmīgāk izlabot radušos pārpratumu. To vajadzētu darīt mierīgā veidā, lai nerastos lieks stress nevienai no iesaistītajām pusēm. Radot saspringtu vidi, darbinieks var justies nedrošs par savām spējām un pieļaut vēl vairākas, iespējams, sīkas kļūdas. Darboties vienatnē ir svarīgi, tomēr uzņēmumu, tā tēlu un darbību veido visa komanda kopā, nevis katrs individuāli, tāpēc ir nepieciešams izvairīties no tāda veida situācijām, kurās var rasties lieks uztraukums kādam no darbiniekiem vai vadītājiem, kas rezultēsies ar nepaveiktiem uzdevumiem vai nekvalitatīvu darbu. Kļūdīties ir cilvēcīgi!

Pasakies par labi padarītu darbu

Aplūkojot darbinieka paveikto, vieglāk ir pamanīt kļūdas, tomēr nevar aizmirst par labi vai izcili paveiktu darbu. Neaizmirstiet darbiniekam pateikties vai uzslavēt par pareizi paveiktu uzdevumu. Ikdienā, uzslavējot vai izsakot pozitīvas piezīmes par izdarīto, darbinieks jutīsies novērtēts citu vidū, un turpinās savu darbu pildīt līdzīgi, kā iepriekš, vai pat vēl labāk, jo ir radusies motivācija izdarīt visu pēc iespējas precīzāk un ātrāk.

Iegūt darbinieka uzticību ir ne tikai iespējams, bet arī ir vēlams to darīt. Tā ir viena no vissvarīgākajām sastāsvdaļām savstarpējo attiecību veidošanā, tomēr tai ir jābūt abpusējai, lai nospraustie mērķi tiktu sasniegti un darba process norisinātos veiksmīgi. Neaizmirstiet darbiniekiem par šiem mērķiem atgādināt! Tāpat arī vienmēr stāstiet nepieciešamo informāciju darbiniekiem par uzdevumiem, kļūdām un citām svarīgām lietām, lai sasniegtu vēl labākus panākumus darbavietā. Tomēr nododiet informāciju arī tad, ja tā ir negatīva darbinieks novērtēs, ja godīgi pastāstīsiet par situāciju. Darbiniekam ir svarīgi uzzināt, kādas kļūdas ir pieļautas, veicot darba pienākumus, tomēr atcerieties, ka nepieciešams uzslavēt arī par labi padarītu darbu! Protams, lai iegūtu darbinieka uzticību, būs vajadzīga vairāk nekā viena diena, taču rezultāti, kādi tiks sasniegti, to iegūstot un stiprinot, būs pozitīvi ne tikai uzņēmumam īsā laika posmā, bet arī ilgtermiņā!

Dalīties ar citiem
Atrodi savu sapņu darbu!

Pievienot komentāru

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Piedalies aptaujā!

Cik reizes pēdējo 2 gadu laikā esi mainījis savu darbavietu?