Kādas prasmes darba devēji meklē un sagaida no jaunajiem darbiniekiem?

Par labām darbavietām kandidātiem bieži nākas pacīnīties, pat ja tie ir ar augstu kvalifikāciju un ilggadēju pieredzi līdzīgā amatā. Īpaši rūpīgi tiek izvērtētas prasmes, ja vakancei pieteikušies daudz kandidātu. Kādas prasmes meklē darba devēji un kā tās attīstīt?

Zināšanas un tehniskās prasmes (hard skills)

Neapšaubāmi, lai pildītu darba pienākumus, ir nepieciešamas priekšzināšanas. Piemēram, apgūta informācija vai tehniskas zināšanas, kas ir vajadzīgas darba izpildei. Šīs prasmes iespējams iemācīt, tāpēc, atkarībā no amata sarežģītības, apmācību reizēm uzņemas darba devējs.  Piemēram, amatiem, kuros iespēja gūt pirmo darba pieredzi vai kuros uzdevumi ir vienkārši. Tomēr, ja darba devējs meklē kandidātu ar konkrētām tehniskajām zināšanām vai pieredzi, tad darba meklētājs šīs prasmes būs apguvis citur – citā darbavietā vai mācību iestādē.

Tehnisko prasmju piemēri:
  • zviedru valodas zināšanas;
  • datu analītika;
  • maģistra grāds inženierzinātnēs;
  • projektu vadības pieredze.

Šīs prasmes ir vienkārši izmērāmas un iespējams attīstīt. Lai noskaidrotu, kādas zināšanas un tehniskās prasmes Tev jau ir, vari uzskaitīt visus savus iegūtos sertifikātus, apgūtās valodu prasmes, apdomāt, kādas tehniskās prasmes ir bijušas nepieciešamas līdzšinējā darba pieredzē. Savukārt lai saprastu, kuras tehniskās prasmes vajadzētu pilnveidot, vari vaicāt savam vadītājam vai apskatīt vēlamā amata darba sludinājumos izvirzītās prasības. Ja nepieciešama tehnisko prasmju pilnveide, to var paveikt ejot kursos, praksē, semināros, studējot universitātē, kā arī citos apmācību veidos. Piemēram, digitālais mārketings ir kļuvis aktuālāks, tāpēc mārketinga speciālistiem ir nepieciešams apgūt sociālo tīklu pārvaldību un citus digitālā mārketinga rīkus. Šīs prasmes iespējams apgūt digitālā mārketinga kursos vai arī meklējot un studējot informāciju dažādos blogos par sociālo tīklu pārvaldību.

“Uzņēmuma prasības  kandidātiem ietver gan personības, gan zināšanu un prasmju kopumu, jo katram amatam tiek meklēta atbilstoša personība ar konkrētām komunikācijas spējām, valodu lietojumu, mijiedarbību ar citiem, kā arī iemaņām un pieredzi, kas tiek izvirzītas, izsludinot jaunu amatu. Pozīcijām, kurām prasmju apgūšana prasa lielāku piepūli vai ir nepieciešams jau zinošs un pieredzējis darbinieks, zināšanu kopums un pieredze būs prioritāte, personības iezīmes atstājot otrajā plānā. Bieži tieši tehnisko jomu speciālistiem, kā piemēram, programmētājiem, tehniķiem, inženieriem, kā prioritāte tiek izvirzītas konkrētas zināšanas un pieredze,” skaidro CV-Online Latvia vecākā personāla atlases projektu vadītāja Agnese Šķēla.

Personības iezīmes un sociālās prasmes (soft skills)

Arvien biežāk darba devēji izvērtē ne vien tehniskās zināšanas, bet arī atbilstību uzņēmuma kultūrai, kā arī vai jaunais kolēģis iederēsies kolektīvā. Lai apgūtu sociālās prasmes, nav obligāti jābūt iepriekšējai darba pieredzei vai pabeigtai kādai izglītības iestādei. Izvēloties jaunu kolēģi, tiek vērtētas rakstura īpašības, attieksme, ieradumi, pašdisciplīna, emocionālā inteliģence, savstarpējās komunikācijas prasmes, empātija un citas personības iezīmes, kuras attīstās dzīves laikā, neatkarīgi no karjeras uzsākšanas brīža.

Sociālo prasmju piemēri:
  • augsta pašmotivācija;
  • stresa noturība;
  • komandas spēlētājs;
  • uz rezultātu orientēta personība.

Sociālās prasmes ir subjektīvākas, kā arī grūtāk izmērāmas, tomēr ne mazāk svarīgas darba izpildei. Ja ir sajūta, ka tās nav gana spēcīgas, arī šīs prasmes iespējams attīstīt. Piemēram, pašdisciplīnu var attīstīt, plānojot savu režīmu, ik dienu ceļoties un ejot gulēt konkrētā laikā. Savukārt savstarpējo attiecību uzlabošanai ar kolēģiem palīdzēs iesaistīšanās neformālos darba pasākumos vai arī periodiski, pie rīta kafijas uzsākot neformālu sarunu par kādu neitrālu tēmu.

“ Vakances un uzņēmuma specifika nosaka, kas būs prioritāras – personības iezīmes vai zināšanas un tehniskās prasmes. Dažām no vakancēm vieglāk ir iemācīties konkrētas prasmes, līdz ar to personības iezīmes būs būtiskākas. Tā rezultātā uzņēmums lielāku nozīmi piešķirs personības iezīmēm un vērtēs, kā konkrētais darbinieks iekļausies kopējā uzņēmuma komandā un atbildīs uzņēmuma iekšējai kultūrai,” stāsta CV-Online Latvia vecākā personāla atlases projektu vadītāja Agnese Šķēla.

Meklējot jaunus izaicinājumus, darba pieteikumā nevajadzētu aprobežoties tikai ar zināšanu un tehnisko prasmju norādīšanu, jo personības iezīmes arī var spēlēt būtisku lomu cīņā par amatu. Neatkarīgi, vai Tev ir liela darba pieredze vai vēl tikai plāno iegūt pirmo darba pieredzi, ir vērtīgi apzināt savas stiprākās prasmes un nemitīgi pilnveidot nepieciešamās.

Dalīties ar citiem
Atrodi savu sapņu darbu!

Pievienot komentāru

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Piedalies aptaujā!

Cik reizes pēdējo 2 gadu laikā esi mainījis savu darbavietu?