Kāpēc korporatīvā sociālā atbildība ir nozīmīga uzņēmumam?

Kāpēc korporatīvā sociālā atbildība ir nozīmīga uzņēmumam?

Pēdējos gados korporatīvā sociālā atbildība ir kļuvusi gandrīz par neatņemamu uzņēmumu darbības sastāvdaļu. Kas īsti ir korporatīvā sociālo atbildību, un kāpēc tā ir nozīmīga uzņēmumam? To noskaidrosim turpinājumā!

 

Kas ir korporatīvā sociālā atbildība?

Korporatīvā sociālā atbildība ir raksturojama, kā uzņēmuma brīvprātīga iniciatīva, kur uzņēmums ne tikai koncentrējas uz savu ekonomisko attīstību, bet pievērš uzmanību arī dažādiem sabiedrībai nozīmīgiem aspektiem – sociālajam taisnīgumam, ar apkārtējo vidi un tās saglabāšanu saistītiem jautājumiem u.c. Uzņēmums, kurš savā darbībā ir izvēlējies izmantot šo konceptu, parāda gan darbiniekiem, gan klientiem, gan sadarbības partneriem, ka ir vēlas aizstāvēt arī viņu intereses un atstāt pozitīvu ietekmi uz sabiedrību kopumā.

Nav viena noteikta veida, kas raksturotu to, kā uzņēmumam jārīkojas, lai kļūtu par sociāli atbildīgu uzņēmumu. Taču visbiežāk dažādi uzņēmumi izvēlas pievērsties tādiem jautājumiem, kā apkārtējai videi draudzīgs biznesa modelis un risinājumi, vienlīdzības veicināšana, rūpes par darbinieku labbūtību, dalība dažādos projektos un aktivitātēs, kas ir vērsti uz sabiedrības izglītošanu un atbalstu.

Kādi ir ieguvumi, izvēloties kļūt par sociāli atbildīgu uzņēmumu?

Izvēloties piekopt sociāli atbildīgu praksi un pievēršoties konkrētu jautājumu risināšanai, uzņēmumam var būt dažādi ieguvumi. Lūk, daži no tiem:

Esošo darbinieku lojalitāte un jaunu darbinieku piesaiste

Ja darbinieks savā darbavietā jutīsies labi un droši, kā arī zinās, ka tiek novērtēts, tas veicinās viņa lojalitāti konkrētajam uzņēmumam. Rūpējoties par savu darbinieku labbūtību un profesionālo izaugsmi, tiek stiprināta darbinieku vēlme turpināt darboties šajā uzņēmumā. Tāpat daudzi jaunie darba meklētāji pievērš lielu uzmanību tam, kādas ir viņa potenciālās darbavietas vērtības. Ja uzņēmums piekopj korporatīvās sociālās atbildības principus, tas var palīdzēt piesaistīt jaunus, talantīgus darbiniekus. Darba meklētāji zinās, ka izvēloties strādāt uzņēmumā, kurš rada sociāli atbildīgu vidi, viņi būs novērtēti.

Pozitīva uzņēmuma tēla veidošana

Uzņēmumi, kuri izvēlas sociāli atbildīgas darbības modeli, pozitīvi veicina sava tēla veidošanu ne tikai esošo un potenciālo klientu, bet arī savu darbinieku un sadarbības partneru acīs. Reputācija ir ļoti svarīga uzņēmuma veiksmes formulas sastāvdaļa. Un to noteikti ir iespējams uzlabot, iesaistoties dažādās sociāli atbildīgās aktivitātēs un savā darbībā pievēršot uzmanību sabiedrībai nozīmīgiem aspektiem. Gan klienti, gan darba meklētāji visticamāk izvēlēsies uzņēmumu, kura vērtību skala un darbības principi būs viņiem saistoši.

Līdzekļu ietaupīšana

Korporatīvā sociālā atbildība savā veidā var palīdzēt ietaupīt arī līdzekļus. Ja uzņēmumā ir ļoti bieža darbinieku rotācija, tas rada liekas izmaksas. Katrs jauns darbinieks ir attiecīgi jāapmāca, lai uzņēmuma darbība noritētu veiksmīgi, un tas varētu attīstīties. Tāpat reizēm klienti ir gatavi maksāt nedaudz vairāk par precēm vai pakalpojumiem, zinot, ka uzņēmums piekopj sociāli atbildīgas darbības principus, kas saskan ar viņu pašu vērtībām. Tas, savukārt, uzņēmumam var rezultēties ar labākiem peļņas rādītājiem.

Dalīties ar citiem
Atrodi savu sapņu darbu!

Pievienot komentāru

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Piedalies aptaujā!

Cik reizes pēdējo 2 gadu laikā esi mainījis savu darbavietu?