Kas ir darba devēja tēls, un kāpēc tas ir svarīgs tagad? 

Nemitīgi tiek domāts, kā efektivizēt darbu uzņēmumā, kā veidot produktīvāku vidi un kādos veidos iespējams veiksmīgāk piesaistīt jaunus talantus uzņēmumam. Jau rakstījām par HR mārketingu, pieminot arī darba devēja tēlu un tā nozīmīgumu personāla piesaistē. Tomēr darba devējiem tas ir būtisks arī personāla noturības veicināšanai un lojalitātes stiprināšanai, kas savukārt veicina kopējo biznesa rezultātu sasniegšanu.

Kas ir darba devēja tēls?

Tas ir kas līdzīgs uzņēmuma biznesa zīmolam, vienīgi sevī ietver gan tirgus uztveri par konkrēto uzņēmumu, gan raksturo šīs organizācijas vērtību solījumu darba ņēmējiem. Citiem vārdiem sakot, tas apzīmē darba devēja reputāciju un popularitāti sabiedrībā. 

Kas veido darba devēja tēlu? 

Darbinieka vērtību piedāvājums

Darba devēja tēla pamatā ir darbinieku vērtību piedāvājums (employee value proposition). Tās ir vērtības, kuras aizstāv darba devējs un kuras tiek ņemtas par pamatu, veidojot personāla politiku. Būtībā viss, ko piedāvā darba devējs apmaiņā pret darba ņēmēja pieredzi un prasmēm. Vērtībām, kuras tiek piedāvātas darbiniekiem, vajadzētu saskanēt ar uzņēmuma biznesa vērtībām. Piemēram, ja viena no uzņēmuma vērtībām ir izaugsme, tad darba devējs varētu piedāvāt karjeras izaugsmes iespējas vai arī organizēt apmaksātus kursus, kuros darbiniekiem ir iespēja celt savu kvalifikāciju, tādējādi pildot solījumu. Svarīgākais, lai vērtības, kuras darba devējs uzskata par savām, nav tikai uzskaitītas vai lietotas atlases procesā kā reklāmas saturs, bet tiek iedzīvinātas ikdienā.

Stāsts par darba devēju

Darba devēja tēls ir ikkatram uzņēmumam, neatkarīgi, vai par to tiek domāts vai nē. Viens no pamata komponentiem ir stāsts par uzņēmumu kā darba devēju. Uzņēmuma stāstu veido tā vīzija un misija, definējot uzņēmuma esenci, ietverot tās unikalitāti un vērtības. Piemēram, par to, kāds ir uzņēmums, kādi cilvēki pie darba devēja strādā un kas ir panākumi, kurus uzņēmumā novērtē. Veidojot stāstu par uzņēmumu, svarīgi, lai tas būtu patiess.

Sabiedrības viedoklis

Vēl viena būtiska sastāvdaļa, kas veido šo tēlu, ir darbinieku viedoklis par darba devēju, kuru nodod tālāk ģimenei, draugiem un paziņām, kā arī sabiedrības priekšstati par uzņēmumu kā darbavietu. Šo viedokli var palīdzēt veidot uzņēmuma stāsts. Tikpat labi tas var būt arī sabiedrībā radies priekšstats, kurš nav uzņēmuma mērķtiecīgi veidots. Piemēram, uzņēmuma klientam radies priekšstats par to, cik apmierināti ir uzņēmuma darbinieki. Lai noskaidrotu šos viedokļus par darbavietu, var veikt īsas aptaujas vai fokusa grupas uzņēmuma kolektīvā, kā arī atsevišķi ārpus uzņēmuma. 

Kāpēc tas ir svarīgs tagad? 

Neatkarīgi no bezdarba līmeņa valstī, uz izaugsmi vērstiem biznesiem vienmēr būs vajadzība pēc profesionāliem un talantīgiem darba ņēmējiem, kas nodrošinās uzņēmumam tālāku izaugsmi un attīstību, kā arī palīdz krīžu pārvarēšanā. Lai noturētu šādus darbiniekus, nepieciešams nodrošināt labu darba vidi. Savukārt, lai piesaistītu jaunus talantīgus darbiniekus un nodotu biznesa stāstu, par kuru potenciālajiem darbiniekiem varētu degt acis, ir nepieciešams radīt un atbilstoši nodot to. Tāpēc pārdomāts darba devēja tēls būs īstais rīks jebkuros tirgus apstākļos, lai izceltos darba devēju vidū, kā arī noturētu un piesaistītu TOP kandidātus. 

Dalīties ar citiem
Atrodi savu sapņu darbu!

Pievienot komentāru

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Piedalies aptaujā!

Cik reizes pēdējo 2 gadu laikā esi mainījis savu darbavietu?