Ko darīt, lai uzlabotu labbūtību darbā?

Produktivitātes un labbūtības (well-being) aktualitāte nekur nav zudusi. Par labbūtību var runāt gan privātās dzīves, gan profesionālās, gan visas dzīves kontekstā. Šajā reizē aplūkosim elementus, kuri spēj uzlabot mūsu labbūtību tieši darbā.
Psihologs Martins Seligmans ir viens no pozitīvās psiholoģijas pamatlicējiem. Viņš ir izstrādājis piecus psiholoģiskās labbūtības un laimes elementus, kuru ievērošana manāmi var uzlabot mūsu darba kvalitāti un sniegt laimes sajūtu.

Pozitīvas emocijas

Koncentrēšanās uz pozitīvām emocijām ir vairāk nekā tikai smaidīšana. Tā ir spēja būt optimistiskam arī darba grūtākajos posmos, raudzīties uz saviem pienākumiem pozitīvi, iedvesmot kolēģus un izmantot profesionālās iespējas. Katram darbā ir gan kāpumi, gan kritumi. Bet koncentrēšanās uz “kritumiem” palielina depresijas iespējas, kamēr raudzīšanās uz tiem optimistiskāk, palielina prieku darbā un ved pretī lielākiem sasniegumiem.

Iesaiste

Svarīgi darbā ir atrast, ko tādu, kas patiesi aizrauj. Liela māksla ir prast iesaistīt darbinieku procesos tā, lai viņam pazustu laiks. Kaislība pret darāmo vai, piemēram, sava hobija apvienošana ar darbu, sniedz pozitīvu emocionālo pieplūdumu. Iesaistoties un darot lietas ar aizrautību, laiks patiešām mēdz aizlidot.

Attiecības

Socializēšanās un attiecību veidošana dod būtisku lomu labbūtības stiprināšanā. Cilvēks ir sabiedriska būtne, tāpēc veselīgas savstarpējās attiecības ir pamatvajadzība. Svarīgi, lai darbinieki savas attiecības stiprinātu (piemēram, regulāri rīkojot saliedēšanās pasākumus).  Savukārt tās attīstot, mēs gūstam spēju labāk strādāt komandā, attīstām empātiju un dažkārt arī esam gatavi pašuzupurēties par labu darbam. Lai veidotu labas attiecības ar kolēģiem, esi komunikabls, reaģē uz kolēģu sasniegumiem pozitīvi un ieguldi savu laiku attiecību veidošanā.

Jēga

Pie šī punkta vajadzētu padomāt, kāda ir Tava darba jēga Tavā dzīvē, kāda ir tā ietekme uz Tavu dzīvi. Neatkarīgi no tā, vai strādā birojā, ražošanas cehā vai no mājām, paanalizē, kā lielāko daļu no šī laika Tu pavadi. Ko šīs nodarbes Tev sniedz un nodrošina? Daudziem darba jēga šķiet finansiālais labums, bet lielākajā daļā gadījumu nauda ir nepieciešama, lai apmierinātu pamatvajadzības. Kad pamatvajadzības ir apmierinātas, zūd arī stress par finansiālo nodrošinātību. Savukārt tad var sākt apsvērt sava darba nozīmi un padomāt par piepildījumu, ko tas sniedz.

Sasniegumi

Profesionālo mērķu un ambīciju izvirzīšana var palīdzēt mums tiekties pretī labbūtībai. Reālistiski mērķi, kurus arī izdodas sasniegt, sniedz mums gandarījuma sajūtu un liek lepoties. Panākumi un sasniegumi ir jāsvin un jādaudzina.

*Veselība

Papildu šiem pieciem elementiem, bieži vien tik atzīmēta arī veselība. Tā sevī ietver veselīgas maltītes darba laikā, kustības (īpaši sēdoša darba darītājiem) un arī mentālās veselības uzturēšanu. Sakārtota veselība ir viens no svarīgākajiem faktoriem, lai darbā mēs justos labi.

Dalīties ar citiem
Atrodi savu sapņu darbu!

Pievienot komentāru

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Piedalies aptaujā!

Cik reizes pēdējo 2 gadu laikā esi mainījis savu darbavietu?