Lielākā daļa jeb 74% darba ņēmēju izvēlas ziņot par problēmām darbavietā

Lielākā daļa jeb 74% darba ņēmēju izvēlas ziņot par problēmām darbavietā

“CV-Online Latvia” veiktās aptaujas rezultāti atklāj, ka šobrīd darba ņēmēji savu kopējo apmierinātības līmeni ar darbavietu vērtē, kā gandrīz labu/labu. Tāpat aptaujā noskaidroti arī izaicinājumi vai problēmsituācijas, ar kurām darba ņēmējiem savā darbavietā ir nācies saskarties, kā arī tas, vai viņi izvēlas par to ziņot.

Iepriekšējā rakstā aplūkojām, kāds ir gan kopējais darba ņēmēju apmierinātības līmenis ar savu darbavietu, gan novērtējums pēc dažādām amata kategorijām. Noskaidrojām arī to, ka lielākajai daļai no aptaujātajiem savā pēdējā darbavietā ir nācies kaut reizi saskarties ar problēmām vai lietām, kas viņus neapmierina. Un tikai 7% norādījuši, ka viņu pieredzē ar darba devēju šādu gadījumu nav bijis.

Sīkāk ar informāciju par darba ņēmēju apmierinātības līmeni ar savu darbavietu, kā arī to, kādi ir visbiežāk minētie izaicinājumi vai problēmsituācijas, iespējams iepazīties šeit.

Lielākā daļa jeb 74% respondentu, kuri savā darbavietā ir saskārušies ar kādām problēmām vai izaicinājumiem, ir izvēlējušies ziņot par to vai izteikt savus priekšlikumus darba vides uzlabošanai. Visbiežāk par problēmsituācijām vai priekšlikumiem darba ņēmēji runā ar savu tiešo vadītāju, ko atzīmējuši 44%, 26% – uzņēmuma vadību, 17% – citiem kolēģiem, 10% – personāla vadītāju, bet 3% norādījuši biroja vadītāju, kā kontaktpersonu šādās situācijās.

Vairāk nekā puse respondentu jeb 56% atklāja, ka viņu viedoklis un priekšlikumi ir uzklausīti, taču tālāka darbība, lai tos īstenotu, nav sekojusi. 16% gadījumu darba ņēmēju priekšlikumi ir uzklausīti, ir bijuši mēģinājumi tos realizēt, taču neveiksmīgi. 12% darba ņēmēju atklāja, ka pēc sava viedokļa paušanas un priekšlikumu izteikšanas, ir saņēmuši noraidošu/negatīvu attieksmi. 12% norādīja, ka viņu priekšlikumi esot uzklausīti un arī īstenoti. Savukārt, 5% minēja, ka šobrīd priekšlikumi un uzlabojumi esot īstenošanas procesā.

Katrs ceturtais jeb 26% starp aptaujātajiem darba ņēmējiem, kuri ir saskārušies ar problēmām vai izaicinājumiem, par tiem nav ziņojuši vai nav izteikuši savus priekšlikumus. Tam par iemeslu 44% norādījuši to, ka nav vērts izteikt savas sūdzības un priekšlikumus, jo netic, ka tie varētu tikt uzklausīti un ņemti vērā, bet 30% norāda uz iepriekš negatīvu pieredzi, saņemot noraidošu attieksmi, ko nevēlas atkārtot. Turpretī 15% atzīst, ka nezina, kā uzsākt šāda veida sarunu par lietām un situācijām, kas viņus neapmierina darbavietā.

Vērtējot kopumā, kā pēdējos gados ir mainījusies attieksme pret problēmu risināšanu darbavietā, 64% aptaujāto darba ņēmēju uzskata, ka tā nav mainījusies, gandrīz katrs piektais jeb 19% atzīst, ka attieksme problēmu risināšanā ir uzlabojusies, bet 17% domā, ka situācija ir pasliktinājusies.

 

Darba ņēmēju aptauja norisinājās interneta vidē 2022. gada jūnijā, kopumā aptaujājot 747 respondentus.

 

Dalīties ar citiem
Atrodi savu sapņu darbu!

Pievienot komentāru

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Piedalies aptaujā!

Cik reizes pēdējo 2 gadu laikā esi mainījis savu darbavietu?