Pieprasījums pēc darbaspēka nākamajā pusgadā samazināsies

Darba tirgus

Ekonomiskā situācija ārējo apstākļu ietekmē ir būtiski mainījusies pēdējo mēnešu laikā, ietekmējot arī darba tirgus tendences. Salīdzinot ar gada sākumu, par 22% samazinājies to darba devēju skaits, kas plāno nākamajos 6 mēnešos pieņemt jaunus darbiniekus, savukārt par 16% ir vairāk to darba devēju, kas izmaiņas nav iecerējuši, liecina interneta personāla atlases uzņēmuma “CV-Online Latvia” darba devēju aptaujas rezultāti.

Janvārī veiktajā darba devēju aptaujā vairāk nekā puse no uzņēmumiem norādīja, ka iecerējuši palielināt darbinieku skaitu šajā gadā. Savukārt augustā veiktajā darba devēju aptaujā vairs tikai trešā daļa jeb 32% darba devēju norādīja par ieceri darbinieku skaita palielināšanai nākamajā pusgadā, 36% norādīja, ka izmaiņas darbinieku skaitā nav plānotas, bet 15% atzīmēja, ka plāno gan pieņemt, gan atlaist darbiniekus,  4% darba devēju ir paredzēts samazināt darbinieku skaitu, bet 13% atklāja, ka vēl nezina un nevar atbildēt par darbaspēka plāniem uzņēmumā.

Lielākais pieprasījums pēc darbaspēka ir paredzams  informācijas un komunikācijas pakalpojumu, tirdzniecības, būvniecības, profesionālo, zinātnisko un tehnisko pakalpojumu un finanšu nozarēs. Spēcīgs pieprasījums pēc darbaspēka, bet tajā pašā laikā mazāks, salīdzinot ar gada sākumu, tiek sagaidīts arī tādās nozarēs kā apstrādes rūpniecība un transports un uzglabāšana.

Joprojām galvenie iemesli jaunu darbinieku pieņemšanai ir gaidāmā uzņēmuma darbības paplašināšanās, ko atzina turpat puse no uzņēmumiem, kam seko gaidāmā darbinieku rotācija. Savukārt darba devējiem, kuri neplāno darbinieku skaita izmaiņas, vēlme izmantot efektīvāk esošos darbaspēka resursus ir galvenais iemesls šādam lēmumam.

Turpina pieaugt to uzņēmumu skaits, kas darba tirgus situāciju vērtē aizvien negatīvāk. Vairāk nekā 70% no aptaujātajiem uzņēmumiem darbinieku atrašanu šogad raksturo kā vēl sarežģītāku. Savukārt vairāk nekā puse no uzņēmumiem sagaida darbaspēka pieejamības pasliktināšanos nākamajā pusgadā, turpretī trešā daļa norādīja, ka situācija nemainīsies.

Darba devēju prognozes par atalgojuma izmaiņām liecina, ka 37% uzņēmumu plāno palielināt atalgojumu saviem darbiniekiem nākamajā pusgada laikā. Būtiski pieaudzis to uzņēmumu skaits, kuri izmaiņas darbinieku atalgojumā nākamajā pusgadā nav plānojuši. Augustā veiktajā aptaujā vairums jeb 52% no uzņēmumiem minēja šādus nākamā pusgada plānus, savukārt janvārī veiktajā aptaujā tie bija vien 26% uzņēmumu. Trešā daļa no darba devējiem, kuri plāno atalgojumu palielināt, to iecerējuši paaugstināt par 5-6% apmērā, savukārt piektā daļa – vairāk nekā 10% apmērā. Darba devēji kā galvenos iemeslus atalgojuma palielināšanai visbiežāk norādīja augstās inflācijas ietekmes mazināšanu uz darbinieku reālajiem ienākumiem, labi strādājošu un lojālu darbinieku, talantu noturēšanu, kā arī darbinieku mainības riska mazināšanu.

“Ģeopolitiskās un ekonomiskās situācijas pasliktināšanās rezultātā darba devēji ir kļuvuši daudz piesardzīgāki, gan attiecībā uz jaunu darbinieku pieņemšanu, gan atalgojuma palielināšanu. Nozaru šķērsgriezumā situācija ir atšķirīga, un joprojām būs uzņēmumi, kas paplašinās savu darbību, aktīvi meklējot jaunus darbiniekus. Darbaspēka pieejamības sarukums, augstā inflācija un vēlme noturēt talantus sekmēs atalgojuma pieaugumu. Tā kā vairums uzņēmumu atalgojumu saglabās esošajā līmenī, tas var veicināt darbinieku vēlmi meklēt labāk apmaksātu darbavietu un tādējādi palielināt darbinieku rotāciju,“ stāsta Aivis Brodiņš, CV-Online Latvia vadītājs, apkopojot jaunākās uzņēmumu aptaujas rezultātus par darbaspēka un atalgojuma prognozēm.

Darba devēju aptauja norisinājās interneta vidē 2022. gadā no 4. līdz 22. augustam kopumā aptaujājot 171 uzņēmumu pārstāvjus no dažādām nozarēm.

Dalīties ar citiem
Atrodi savu sapņu darbu!

Pievienot komentāru

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Piedalies aptaujā!

Cik reizes pēdējo 2 gadu laikā esi mainījis savu darbavietu?