Vai darbiniekus uz neētisku rīcību pamudina pats darba devējs?

Spiediens, ko uzliekam saviem darbiniekiem, lai viņi izpildītu mērķus, veicinātu apgrozījumu un piesaistītu klientus, ir viens no iemesliem, kas mudina uz neētisku uzvedību. Šādos gadījumos darbinieki mēdz izturēties diskriminējoši pret pārējiem kolēģiem, sāk rīkoties apšaubāmi, dažreiz pat nelikumīgi, lai tikai izpildītu finanšu kritērijus, sasniegtu noliktos uzdevumus vai netiktu atlaisti.

Aptaujā, ko veicis Biznesa ētikas institūts1, noskaidrots, ka uzņēmumi patiešām var pamudināt darbiniekus rīkoties neētiski. Aptuveni 22% aptaujāto atzinuši, ka ir rīkojušies neētiski (krāpušies, diskriminējuši, izmantojuši uzņēmuma resursus personīgām vajadzībām, apzināti norādījuši nepatiesu informāciju u.c.) attiecībā uz savu darba devēju.

Galvenie iemesli

Kas ir tie galvenie pamudinājumi, kas liek darbiniekiem pārkāpt ētikas robežu? Pats populārākais iemesls ir laika trūkums jeb spiediens uz termiņiem. Tam seko priekšnieka pavēles jeb rīkojums no vadības. Savukārt 27% atzinuši, ka viņiem nav pieticis resursu, lai paveiktu darbu, tāpēc ir sekojusi neētiska rīcība.

Ētikas veicināšana

Spēcīga darba ētika darbiniekos veicina viņu izaugsmi, stiprina lojalitāti, kā arī uzlabo darba kvalitāti. Lai darbinieki veidotu labu biznesa praksi un dilemmas gadījumos izvēlētos ētiskāko rīcību, uzņēmumi mēdz izstrādāt Ētikas kodeksu. Tā pamatā ir kopīgas vērtības, kas palīdz īstenot uzņēmuma mērķus. Papildus kodeksam, uzņēmumam noteikti ir jādomā par atbilstošiem treniņiem, pastāvīgi jāuzlabo iekšējā komunikācija un jārealizē monitorings.

Rādīt priekšzīmi

Ētika bieži vien ir divvirziena rīcība. Arī pašam darba devējam ir jābūt godprātīgam un jāciena kopīgās vērtības. Darba ņēmējam, izvēloties nākamo darbavietu, ir svarīgi, lai tā būtu gan ar labu reputāciju, gan ētisku rīcību. Īpaši tas attiecas uz jaunākajām paaudzēm. Piemēram, 22% milēniāļu reputācija un ētiska uzvedība ir ļoti svarīga, izvēloties savu nākamo darba devēju. Savukārt Z paaudzes vidū tie ir 33%.2

1 https://www.ibe.org.uk/userassets/publicationdownloads/ibe_survey_report_ethics_at_work_2018_survey_of_employees_europe_int.pdf 
2 https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/millennialsurvey.html
Dalīties ar citiem
Atrodi savu sapņu darbu!

Pievienot komentāru

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Piedalies aptaujā!

Cik reizes pēdējo 2 gadu laikā esi mainījis savu darbavietu?