Aptauja: Darba devēju plāni 2024. gadā

darbiniekiem

Šogad palielināt savu komandu ar jauniem darbiniekiem ieplānojuši 34% darba devēju, kas ir par 8% mazāk nekā pagājušā gada laikā, secināts interneta personāla atlases uzņēmuma “Alma Career Latvia”(iepriekš “CV-Online Latvia”) veiktajā darba devēju aptaujā*.

Darbinieku piesaiste

Pēc darba devēju aptaujas rezultātiem, šogad katrs ceturtais jeb 25% darba devēju izmaiņas darbinieku skaitā nav plānojuši, līdz ar to šie rādītāji saglabājas pagājušā gada līmenī. Tikpat jeb 25% darba devēju plāno, ka šajā gadā nāksies gan pieņemt, gan atlaist kādu darbinieku. Savukārt, 6% paredzējuši darbinieku skaita samazinājumu, bet 10% darba devēju šī gada janvārī vēl nebija pieņēmuši lēmumu.

Lielākais pieprasījums pēc darbiniekiem sagaidāms tādās nozarēs kā tirdzniecība, apstrādes rūpniecība, informācijas un komunikācijas pakalpojumi, būvniecība un valsts pārvalde. Vairāk kā trešdaļa no uzņēmumiem, kuri plāno jaunu darbinieku pieņemšanu, norādīja, ka meklēs no viena līdz pieciem jauniem darbiniekiem šī gada laikā.

Atalgojuma izmaiņas

Saistībā par izmaiņām atalgojumā jāsecina, ka šajā gadā 61% darba devēju ieplānojuši atalgojuma pieaugumu, turpretī pagājušajā gadā atalgojumu palielināja 78% darba devēju. Pieaugums galvenokārt skars pamatalgu, ko norādīja 68%, bet 8% plāno palielināt atalgojuma mainīgo daļu, turklāt 22% iecerējuši palielināt gan pamatalgu, gan tās mainīgo. Gandrīz trešdaļa uzņēmumu plāno palielināt atalgojumu 5-6% apmērā, savukārt ceturtā daļa – 7-8% apmērā.

Kā iemeslu atalgojuma palielināšanai, darba devēji visbiežāk norādījuši labi strādājošu un lojālu darbinieku un talantu noturēšanu, augstās inflācijas ietekmes mazināšanu uz darbinieku reālajiem ienākumiem, darbinieku mainības risku mazināšanu, kā arī minimālās algas pieaugumu.

Darba tirgus tendences

Vērtējot situāciju darbaspēka pieejamības ziņā, par 9% gada laikā samazinājies to darba devēju skaits, kas uzskata, ka nākamo 12 mēnešu laikā tā uzlabosies. Vairāk nekā puse jeb 52% darba devēju būtiskas izmaiņas neprognozē, 38% uzskata, ka darbinieku atrašana, noturēšana un talantu piesaiste kļūs sarežģītāka.

“Ekonomiskās situācijas pasliktināšanās, īpaši pēdējā gada laikā, ir likusi uzņēmumiem pielāgoties jaunajiem apstākļiem un izvēlēties piesardzīgāku pieeju darbinieku meklēšanas jomā. Aptaujas rezultāti atklāj, ka lai arī pieprasījums pēc darbaspēka ir stabilizējies, tas joprojām sagaidāms mazāks nekā pirms diviem gadiem. Savukārt prognozētā ekonomikas atveseļošanās gada otrajā pusē kopā ar zemajiem bezdarba rādītājiem varētu radīt lielākus izaicinājumus darbaspēka pieejamībā, kas pagājušā gadā bija nedaudz uzlabojusies. Atalgojuma palielinājums skars lielu daļu no darba ņēmējiem, ņemot vērā, ka darbinieku noturēšana ir liela prioritāte, taču šis pieaugums būs mērenāks, ņemot vērā inflācijas kritumu”, stāsta Aivis Brodiņš, Alma Career Latvia vadītājs.

Tāpat kā gadu iepriekš, ar šajā gadā pēc aptaujas rezultātiem darba devēji, kā šī gada prioritātes, noteikuši darbinieku pieredzes un labbūtības uzlabošanu, darbinieku kvalifikācijas celšanu un pārkvalifikāciju, kā arī digitalizāciju.

*Darba devēju aptauja norisinājās interneta vidē 2024 gada janvārī, kopumā aptaujājot gandrīz 200 uzņēmumu pārstāvjus no dažādām nozarēm.

Dalīties ar citiem
Atrodi savu sapņu darbu!

Pievienot komentāru

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Piedalies aptaujā!

Cik reizes pēdējo 2 gadu laikā esi mainījis savu darbavietu?