Aptauja: Kāds ir darba ņēmēju kopējais apmierinātības līmenis ar savu darbavietu?

Kāds ir darba ņēmēju kopējais apmierinātības līmenis ar savu darbavietu?

Aizvadītie gadi ir bijuši gana izaicinoši gan darba ņēmējiem, gan darba devējiem. Tāpēc personāla atlases uzņēmums “CV-Online Latvia” veica aptauju, lai noskaidrotu, kāds šobrīd ir darba ņēmēju kopējais apmierinātības līmenis ar savu darbavietu.

Aptaujā iegūtie rezultāti liecina, ka skalā no 1 (kas ir vērtējams, kā ļoti neapmierināts) līdz 10 (kas ir vērtējams, kā ļoti apmierināts) vidējais apmierinātības līmenis ar savu darbavietu darba ņēmēju vidū ir 6,5 – jeb gandrīz labs/labs. Visaugstākais apmierinātības līmenis ir starp augstākā līmeņa vadītājiem, savukārt, zemākie rādītāji ir starp strādniekiem un asistenta pozīcijās strādājošajiem. 

Aptaujā tika jautāts arī par to, vai darba ņēmējiem savā esošajā vai pēdējā darbavietā ir nācies saskarties ar kādiem izaicinājumiem vai problēmsituācijām. Lielākā daļa respondentu atzina, ka viņiem ir nācies saskarties ar vismaz vienu lietu, kas viņus savā darbavietā uztrauc vai neapmierina. Un tikai 7% norādījuši, ka viņu pieredzē ar darba devēju, šādu gadījumu nav bijis.

Gandrīz katrs piektais jeb 19% aptaujas respondentu attiecībās ar savu darba devēju, kā problēmsituāciju vai izaicinājumu, norādījuši neatbilstošu vai pārāk zemu atalgojumu, 13% min sliktu mikroklimatu, bet 12% uzskata, ka darbavietā ir iekšējās komunikācijas trūkums vai tās neatbilstošs formāts. Tikpat – 12% norāda, ka nav bijuši apmierināti ar fiziskajiem apstākļiem, piemēram, ir nācies strādāt ar neatbilstošu aprīkojumu, trokšņu pilnā vidē, sliktā gaisa kvalitātē, neatbilstošā temperatūrā u.c. Savukārt, 11%, kā problēmu, atzīmējuši karjeras un profesionālo izaugsmju iespēju trūkumu.

“Šobrīd daudziem darba devējiem ir svarīgi jautājumi saistībā ar darbinieku pieredzes un labbūtības uzlabošanu, kā arī darbinieku kvalifikācijas celšanu un pārkvalifikāciju. Lai to veiksmīgi realizētu ir jābūt savstarpēji godīgam un uzticamam dialogam starp darba ņēmējiem un darba devējiem, starp vadītājiem un padotajiem,” uzsver “CV-Online Latvia” mārketinga un komunikācijas vadītāja Krista Roziņa.

Jāpiebilst, ka 57,9% no aptaujātajiem darba ņēmējiem strādā Rīgā vai Rīgas rajonā, savukārt, 42,1% gadījumu respondentu darbavieta atrodas kādā no citām Latvijas pilsētām.

Nākamajā rakstā sīkāk aplūkosim to, vai darba ņēmēji izvēlas ziņot par lietām, kas viņus savā darbavietā neapmierina, un izsaka savus priekšlikumus, kas, viņuprāt, varētu uzlabot darba vidi.

 

Darba ņēmēju aptauja norisinājās interneta vidē 2022. gada jūnijā, kopumā aptaujājot 747 respondentus.

Dalīties ar citiem
Atrodi savu sapņu darbu!

Pievienot komentāru

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Piedalies aptaujā!

Cik reizes pēdējo 2 gadu laikā esi mainījis savu darbavietu?