Kāpēc onboarding jeb darbā ievadīšanas process ir tik būtisks?

onboarding process

Nav noslēpums, ka darba tirgus ir mainīgs un jaunu talantu piesaiste un noturēšana reizēm var būt ļoti izaicinoša. Lai mazinātu darbinieku mainību uzņēmumā, kā arī uzturētu uzņēmuma tēlu, būtiski ir ne tikai koncentrēties uz darbinieku meklēšanas procesu, bet arī jauno kolēģu onboarding jeb ievadīšanu darbā. Efektīvs apmācību process ietver daudz vairāk nekā tikai vienkāršu orientāciju. Tas sniedz jaunajiem  darbiniekiem vērtīgu informāciju un atbalstu, kas nepieciešams, lai viņi gūtu panākumus savās lomās. Turpinājumā apskatīsim to, kāpēc onboarding process ir tik būtisks, kā arī  izcelsim tā galvenās priekšrocības.

 

Tiek uzlabota jauno darbinieku produktivitāte

Viena no galvenajām skaidra un pārdomāta onboarding procesa priekšrocībām ir tā, ka tiek ietaupīts laiks, kas nepieciešams, lai jaunie darbinieki spētu ātrāk apgūt nepieciešamo un kļūtu produktīvi. Var gadīties, ka bez strukturētām apmācībām darbinieki savas pirmās darba nedēļas vai pat mēnešus jūtas apjukuši, jo skaidri nezina savus pienākumus, ikdienas darba gaitu un saviem spēkiem cenšas atrast darbam nepieciešamos rīkus. Labi izstrādātam sākotnējo apmācību procesam būtu jānodrošina, ka darbinieki jau no pirmās darba dienas saņem svarīgāko informāciju un gūst skaidru priekšstatu par darba ikdienu. Tas palīdz ātrāk iejusties jaunajā vidē un sniegt savu pienesumu kopējam komandas darbam.

Samazināts laiks līdz darbam nepieciešamo prasmju apgūšanai

Ikvienam uzņēmumam un amatam ir sava specifika, tāpēc skaidrs onboarding process nodrošina efektīvāku pielāgošanos jaunajai lomai un nepieciešamo prasmju apgūšanai. Ja jaunie darbinieki tiek pilnvērtīgi informēti par darba norisi un viņiem pieejamajiem resursiem, viņi ātrāk spēj iejusties un apgūt jaunas prasmes. Tādējādi darbiniekiem tiek nodrošināta iespēja maksimāli ātri iegūt pārliecību un kompetenci, kas nepieciešama pienākumu veikšanai.

Uzlabota darbinieku apmierinātību un sniegums

Ja darbinieki jūtas gaidīti un novērtēti jau no pirmās dienas, tas palīdz viņiem izveidot spēcīgāku emocionālo saikni ar savu jauno darbavietu. Viens no onboarding procesa uzdevumiem ir veicināt darbinieku iesaisti, lai veidotu piederības sajūtu. Ja jaunie darbinieki tiek iepazīstināti ar kolēģiem, iesaistīti dažadās sociālās aktivitātēs, saņem pastāvīgu atbalstu, kas ir īpaši svarīgs nodarbinātības sākuma posmā, ir informēti par saviem pienākumiem un lomu uzņēmumā, tas palīdz veicināt darbinieku apmierinātību ar vidi, kurā viņi atrodas. Savukārt tas ne tikai sniedz pienesumu uzņēmuma kopējam sniegumam, bet arī ilgtermiņā palīdz mazināt darbinieku mainību.

Tiek veicināta uzņēmuma kultūra un vērtības

Sākotnējais darbā ievadīšanas process ir lieliska iespēja iepazīstināt jaunos darbiniekus ar uzņēmuma kultūru un vērtībām. Ja darbinieki ir informēti par jaunās darbavietas vērtībām un vīziju, kā arī iedrošināti ievērot uzņēmuma tradīcijas un piedalīties kopējos pasākumos un sociālās aktivitātēs, viņiem tiek sniegta iespēja pielāgoties un saskaņot savu uzvedību un attieksmi ar organizācijas mērķiem. Tādējādi tiek veicināta saskanīga un produktīva darba vide.

 

Onboarding jeb darbā ievadīšanas process ir būtiska darbinieku profesionālā dzīves cikla sastāvdaļa, kas ievērojami ietekmē produktivitāti, prasmju apguvi, iesaisti, darba kultūru un apmierinātību. Ieguldot pārdomātā sākotnējo apmācību programmā, darba devēji var nodrošināt to, ka jaunie darbinieki ir motivēti un labi sagatavoti, lai gūtu panākumus savās lomās. Darba tirgus mainīgajos apstākļos onboarding process ir kļuvis par stratēģisku nepieciešamību, kas var būtiski ietekmēt uzņēmuma panākumus ilgtermiņā.

Dalīties ar citiem
Atrodi savu sapņu darbu!

Pievienot komentāru

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Piedalies aptaujā!

Kāda ir Tava darba produktivitāte vasarā?