Kas jāņem vērā darba devējam, gatavojoties intervijai ar kandidātu?

Ne visos uzņēmumos ir atrodama HR nodaļa vai personāla atlases speciālists. Nereti darbinieka atrašanu, intervēšanu un novērtēšanu veic pats uzņēmuma vadītājs. Tomēr tas neatbrīvo darba devēju no atbildības par kvalitatīvu un rūpīgu interviju. Gatavojoties tai, iesakām ņemt vērā pāris svarīgas lietas.

Izpildīts mājasdarbs

Tiek sagaidīts, ka kandidāts būs izpildījis mājasdarbu, piemēram, izpētot uzņēmumu un sagatavojot jautājumus. Tomēr sagatavošanās intervijai nav tikai kandidāta atbildība. Arī intervētājam ir jābūt gatavam. Ir rūpīgi jāizlasa kandidāta CV, jāpārdomā kādus jautājumus uzdot. Intervētājs, kurš nav sagatavojies, var veidot ne tikai sliktu priekšstatu par uzņēmumu, bet arī iegāzt kandidātu ar savu neprofesionālismu.

Punktualitāte

Ja ir norunāta tikšanās ar kandidātu – uz to jāierodas laikus. Iespējams, kavēšana varētu parādīt Tavu aizņemtību un svarīgumu, bet padomā par to no kandidāta skata punkta. Tāpat esi punktuāls attiecībā uz atbildes došanu. Ja mini konkrētu laiku vai dienu, kad sniegsi kandidātam atbildi – ievēro to!

Nodefinētas vajadzības

Uzaicinot kandidātu uz interviju, ir svarīgi saprast, kas tieši no viņa tiek sagaidīts – kādas prasmes un īpašības ir nepieciešamas. Intervija var izveidoties neveiksmīga, ja darba devējs nemaz nezina, ko vēlas no potenciālā darbinieka. Vajadzību definēšana palīdzēs gan nointervēt kandidātu, gan pieņemt lēmumu pēc intervijas.

Patīkama vide

Svarīgi ir parūpēties, lai kandidāts justos ērti pirms tiek apbērts ar jautājumiem. Sasveicināšanas, ūdens/kafijas piedāvāšana un pāris draudzīgi jautājumi sākumā, palīdzēs kandidātam justies gaidītam. Vajadzētu padomāt arī par to, kur intervija norisināsies. Telpai vajadzētu būt kārtīgai, klusai un kopumā piemērotai intervijai. Atbilstošas vides radīšana pirms intervijas un tās laikā, veidos patīkamu priekšstatu par uzņēmumu.

Likumu ievērošana

Intervijā nav pieļaujami tādi jautājumi, kas neattiecas uz paredzētā darba veikšanu vai nav saistīti ar pretendenta piemērotību šim darbam, kā arī jautājumi, kas ir tieši vai netieši diskriminējoši.1 Likumu ievērošana ir veiksmīgas intervijas viens no priekšnoteikumiem. Tāpat jāņem vērā Vispārīgā datu aizsardzības regula, kas nosaka personas datu apstrādi amata konkursa laikā un pēc tā.

1 https://likumi.lv/doc.php?id=26019

Dalīties ar citiem
Atrodi savu sapņu darbu!

Pievienot komentāru

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Piedalies aptaujā!

Cik reizes pēdējo 2 gadu laikā esi mainījis savu darbavietu?