Kā mazināt dzimumu nevienlīdzību uzņēmumā?

Paylab, kas Latvijā darbojas kā CV-Online pārvaldītā algu informācijas datubāze Algas.lv, veicis pētījumu, lai noskaidrotu atalgojuma atšķirības darba tirgū starp vīriešiem un sievietēm. Pētījums atklājis, ka Latvijā sievietes pelna vidēji par 27% mazāk nekā vīrieši. Tai pat laikā 90% eiropiešu uzskata, ka nav pieņemami, ka sievietes saņem mazāk nekā vīrieši par līdzvērtīgu darbu.

Lai arī atalgojuma atšķirības ir iespējams novērst, piemēram, sievietēm esot uzstājīgākām un pašpārliecinātākām, tieši darba devējs ir tas, kuram būtu jārisina dzimumu nevienlīdzība uzņēmumā. Lūk, pāris ieteikumi!

Pārskatīt darba samaksas atšķirības 

Lai mazinātu nevienlīdzīgu atalgojumu kolēģu starpā, noteikti ir vērts pārskatīt darba samaksas atšķirības. Sievietēm, kas atrodas līdzvērtīgos amatos kā vīrieši, vajadzētu nodrošināt arī vienlīdzīgu atalgojumu.
Lai arī mūsdienās darba kultūra daudzos uzņēmumos ir tāda, ka atalgojums tiek turēts lielā slepenībā un ir tabu tēma, uzņēmumam ir jācenšas radīt maksimāli caurspīdīgu atalgojuma sistēmu, lai neviens no dzimumiem nejustos apdalīts.

Radīt vēlmi atgriezties 

Nav noslēpums, ka liela daļa sieviešu, beidzoties bērnu kopšanas atvaļinājumam, līdzšinējā darbā mēdz arī neatgriezties. Tam par iemeslu var kalpot reorganizācija darbā, izkrišana no profesionālās aprites, grūtības pielāgoties jauniem apstākļiem. Lai arī sievietes pašas lielākoties izlemj darbā neatgriezties, tomēr ir gadījumi, kad to ietekmē darba devējs. Tāpēc būtu svarīgi, ka darba devējs saglabā līdzšinējo darbavietu, kā arī rada apstākļus, kas veido vēlmi sievietei turpināt darba attiecības.

Veicināt izaugsmi 

Nereti tiek dzirdēts apgalvojums, ka vīrieši saņem augstāku atalgojumu, jo tie ir vairāk kvalificēti. Tomēr tieši sievietes ir tās, kas biežāk uzņemas darīt un apgūt vairāk. Lai nepietiekama kvalifikācija nav tā, kas ietekmē sievietes atalgojumu, darba devējam vajadzētu piedāvāt izaugsmes iespējas abiem dzimumiem vienlīdzīgi.

Tāpat veselīgu konkurenci veicinās tas, ja sievietei tiks piedāvāts savas zināšanas papildināt jomās, kurās līdz šim dominē vīrieši, piemēram, IT un digitālajā sektorā.

Izvairīties no stereotipiem 

Segregācija bieži ir saistīta ar stereotipiem. Neskatoties uz to, ka Latvijā 65% universitāšu absolventu ir sievietes, viņas tādās jomās kā matemātika, programmēšana un inženierzinātnes strādā samērā reti. Tā vietā sievietes ieņem amatus izglītības un medicīnas sektoros. Arī, gatavojoties pieņemt darbā jaunu darbinieku, noteikti nevajadzētu ļauties stereotipiem par sieviešu un vīriešu darbiem. Tāpat nevairīties aicināt pieteikties kolēģes jaunai pozīcijai uzņēmuma ietvaros.

Dalīties ar citiem
Atrodi savu sapņu darbu!

Pievienot komentāru

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Piedalies aptaujā!

Kāda ir Tava darba produktivitāte vasarā?