Darba devēju ieguvums – ģimenei draudzīgas darbavietas statuss

Darba devēju ieguvums – ģimenei draudzīgas darbavietas statuss

Labbūtības loma dažādās dzīves jomās laika gaitā ir tikai augusi. Tas, ka darba ņēmēji kopumā jūtas labi ne tikai mājās, bet arī savā darbavietā, pēdējos gados ir kļuvis īpaši aktuāli. Tāpēc darba devēji aizvien biežāk izvēlas šim jautājumam pievērst īpašu uzmanību un savā praksē ieviest dažādus pasākumus, lai uzlabotu savu darbinieku labbūtību.

Darba ņēmēju labbūtības veicināšanai darbavietā ir liela nozīme, jo tas var veicināt darbinieku lojalitāti, produktivitāti un līdz ar to arī uzņēmuma izaugsmi.

Darba devēju ieguvums – ģimenei draudzīgas darbavietas statuss

Lai veicinātu darba devēju rūpes par savu darbinieku labbūtību, Sabiedrības integrācijas fonds ir izveidojis programmu “Ģimenei draudzīgs uzņēmums”. Tās galvenais mērķis ir veicināt darba un privātās dzīves līdzsvaru sabiedrībā, kā arī kultivēt ģimenei draudzīgas darba vides veidošanu.

Darba devējiem šīs programmas ietvaros ir iespēja pieteikties savas darba vides izvērtējumam un iegūt publisku ģimenei draudzīgas darbavietas statusu, kā arī saņemt atbalstu dažādu ģimenei draudzīgu prakšu ieviešanai organizācijā. Izmantojot programmas ietvaros iegūtās zināšanas, darba devēji var palīdzēt saviem darbiniekiem uzturēt darba un privātās dzīves līdzsvaru, rūpēties par viņu labsajūtu. Tas, savukārt, palīdzēs stiprināt uzņēmuma tēlu jau esošo darbinieku acīs. Tāpat statuss “Ģimenei draudzīga darbavieta” var kalpot par lielisku priekšrocību, lai uzlabotu uzņēmuma reputāciju sabiedrībā un piesaistītu potenciālos darba ņēmējus.

“Šīs programmas ietvaros redzam, cik svarīga un daudznozīmīga loma ir ģimenei draudzīgas vides nodrošināšanai darbavietā. Arvien vairāk darba devēji un darbinieki novērtē privātās un profesionālās dzīves līdzsvara nozīmi. Iegūst gan darbinieks, gan darba devējs, to apliecina arī mūsu iniciatīvas dalībnieki. Tādēļ ir liels gandarījums, ka kopā mēs veidojam darbiniekiem un viņu ģimenēm draudzīgāku darba vidi Latvijā. Ģimenes veido valsti, un ģimenes labklājība ir visas valsts labklājības pamatā,” atzīst Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Statusam “Ģimenei draudzīga darbavieta” var pretendēt ikviena organizācija, kura nodarbina vismaz vienu darbinieku – gan privātuzņēmumi, gan arī valsts un pašvaldību iestādes un nevaldības organizācijas.

Sīkāk ar programmu, kā arī visiem “Ģimenei draudzīga darbavieta” statusu ieguvušajiem darba devējiem iespējams iepazīties tīmekļvietnē www.vietagimenei.lv.

Dalīties ar citiem
Atrodi savu sapņu darbu!

Pievienot komentāru

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Piedalies aptaujā!

Cik reizes pēdējo 2 gadu laikā esi mainījis savu darbavietu?