Darbs COVID-19 laikā

Visā pasaulē COVID-19 epidēmija ir radījusi tālejošas sekas un ietekmējusi katru mūsu dzīves aspektu. Ierobežojumi ir noveduši pie uzņēmumu slēgšanas, personāla dīkstāves vai atlaišanas, attālinātā darba. Lai uzzinātu vairāk par to, kā vīruss ir ietekmējis cilvēku darba dzīvi, Paylab, kas Latvijā darbojas kā CV-Online pārvaldītā algu informācijas datubāze Algas.lv, ir veicis starptautisku aptauju. Aptaujā piedalījās 11 000 respondentu no 15 valstīm (Centrāleiropas, Balkāniem, Baltijas). 56% aptaujāto bija vīrieši, bet 44% – sievietes. Vairākums respondentu (66%) bija vecumā no 25-54 gadiem.

55% darbinieku uzskata, ka viņu darbs ir ietekmēts COVID-19 ierobežojumu dēļ

Vairāk nekā 55% respondentu uzskata, ka pašreizējās situācijas dēļ viņu darbs ir vai var tikt apdraudēts/ietekmēts.

Šķiet, ka COVID-19 krīze visvairāk ir ietekmējusi darbiniekus apkalpojošā/pakalpojumu sfērā. 66% šajā nozarē strādājošo uzskata, ka viņu darbavieta ir apdraudēta esošās situācijas dēļ. Arī 63% nekvalificēto darbinieku jūtas pakļauti riskam. Apdraudēti jūtas arī 54% vadošajos amatos strādājošie. Savukārt samērā droši par savu darbu jūtas kvalificētais darbaspēks.
Ja runājam par atšķirībām starp vīriešiem un sievietēm, tad apdraudētas jūtas 69% sieviešu, kamēr nedroši par savu darbu jūtas 58% vīriešu.

COVID-19 ir skāris trīs ceturtdaļas darbinieku

38% aptaujāto darbinieku tagad strādā attālināti/no mājām. Savukārt 16% izmanto šo laiku, lai atpūstos/paņemtu atvaļinājumu. 14% ir samazināts atalgojums, bet 9% ir spiesti strādāt īsāku darba laiku, kamēr 5% ir nācies izmantot bezalgas atvaļinājumu.
Diemžēl esošās situācijas dēļ 6% aptaujāto ir atlaisti no darba, bet 3% nav varējuši strādāt, jo atradās karantīnā. Tikmēr esošā situācija nav skārusi 25%.

Apkopojot datus par amatu pozīcijām, tad no tiem, kuri strādā vadošajos amatos, 23% ir nācies samazināt atalgojumu vai darba stundas. Savukārt 38% no viņiem ir iespējams strādāt attālināti.
Ja runājam par kvalificētu darbaspēku, tad no mājām var strādāt 46% aptaujāto, kamēr 21% šajā kategorijā ir samazināta slodze un/vai atalgojums.

Vismazākās iespējas strādāt attālināti ir pakalpojumu nozarē strādājošajiem – tikai 4%. Tikmēr 26% šīs nozares darbinieku slodze vai atalgojums ir samazināts. Tāpat šo nozari visvairāk ir skārusi atlaišana – epidēmijas dēļ atlaisti ir 10% šajā nozarē aptaujāto.

56% aptaujāto var strādāt attālināti

Vairāk nekā puse respondentu ir atbildējuši, ka darba devējs viņiem ļauj strādāt no mājām vai attālināti.

Interesanti, ka respondentiem no Somijas un Baltijas reģiona ir vismazāk ļauts darboties attālināti (46%), kamēr Balkānos un Rietumeiropā tie ir 61-65%.

Vai darbinieki ir aizsargāti pret COVID-19?

Aptaujā tika uzdots jautājums arī par to, kādus individuālos aizsardzības līdzekļus nodrošina darba devēji. Tiem, kuriem ir fiziski iespējams vai nepieciešams doties uz darbu, puse no darba devējiem nodrošina cimdus, bet divas trešdaļas – dezinfekcijas līdzekļus un sejas maskas. 20% aptaujāto atzina, ka pašiem darbiniekiem ir sev jānodrošina individuālie aizsardzības līdzekļi.

Meklē jaunu darbu?

No visiem respondentiem, 31% atzina, ka plāno tuvākajā laikā meklēt jaunu darbu. Kamēr 19% vēl nezina, ko darīs, bet 50% atklāja, ka šajā situācijā, visticamāk, jaunu darbu nemeklēs. Apskatot datus pa reģioniem, tad visvairāk jaunu darbu meklēs Rietumbalkānu reģionā dzīvojošie (40%), kamēr 74% aptaujāto no Somijas un Baltijas neplāno lūkoties pēc jaunām darba iespējām.

Raksts tapis sadarbībā ar Paylab
Dalīties ar citiem
Atrodi savu sapņu darbu!

Pievienot komentāru

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Piedalies aptaujā!

Kāda ir Tava darba produktivitāte vasarā?