Darbs no mājām: Kā motivēt darbinieku?

Attālinātais darbs var ne tikai negatīvi ietekmēt darba un privātās dzīves balansu, bet arī pazemināt produktivitāti un motivāciju. Mūsdienu dinamiskajā darba tirgū darbinieku motivācija ieņem vēl aktuālāku lomu. Tādēļ aicinām iepazīties ar četriem principiem, kā motivēt darbinieku, strādājot attālināti!

Skaidra komunikācija

Komunikācija ir svarīgs elements jebkurā darbavietā neatkarīgi no tā, vai procesi norisinās klātienē vai attālināti. Nereti darbinieki jūtas neērti vai nevēlas izrādīt apjukumu, ja uzdevums nav skaidrs, kā rezultātā pieļauj kļūdas, pēcāk tās ir jālabo, vai arī uzdevums ir jādara vēlreiz. Tāpēc svarīga skaidra komunikācija, kas ļauj darbiniekiem apzināties vēlamo jeb sasniedzamo rezultātu, uzdevumus tā sasniegšanai, kā arī ir iespēja uzdot jautājumus, ja ir neskaidrības. Vadītājam jāpārliecinās, ka tā paspārnē esošie darbinieki zina:

  • īstermiņa un ilgtermiņa mērķus;
  • veicamos uzdevumus;
  • darba laiku – tas palīdzēs norobežot privāto dzīvi;
  • kam jautāt – lai uzzinātu informāciju un detaļas par darāmajiem darbiem.

Attālinātajā darbā būtisku lomu ieņem dažādu tehnoloģiju ieviešana ikdienā, lai nostiprinātu un padarītu ērtākus komunikācijas procesus. Vērtīgi ir izstrādāt attālinātās komunikācijas vadlīnijas vai arī vienkārši komandai atgādināt, kādos kanālos par kādām tēmām paredzēta savstarpējā saziņa. Regulāra saziņa ļauj darbiniekiem nepazust darbu plūsmā, kā arī būt zinošiem un pārliecinātiem par sev uzticētajiem uzdevumiem. Tikpat svarīgi  ir pieskatīt, lai līdz ar daudzajām tiešsaistes sanāksmēm atrodas laiks arī praktiskā darba izpildei, un digitālā saziņa ir nevis bieža, bet gan efektīva.

Atbalstoša, motivējoša un profesionāla darba vide

Strādājot attālināti, darbinieki dažkārt mēdz būt pat ražīgāki. IBM veiktajā pētījumā par Covid-19 ietekmi uz ASV patērētāju rīcību 75% no respondentiem atbildēja, ka arī turpmāk vēlētos ik pa laikam strādāt attālināti. Savukārt 54% aptaujāto atzina, ka vēlētos, lai arī ilgtermiņā attālinātais darbs saglabājas kā primārais darba modelis. Elastīgi darba nosacījumi, kā arī dažādi atbalsta un mērķtiecīgi motivācijas pasākumi darbiniekam dos lielāku rīcības lauku un motivācijas devu. Tāpat darba devējam ir jānodrošina attālinātajam darbam vajadzīgās tehnoloģijas un rīkus. Ja darbiniekam būs pieejami visi nepieciešamie rīki attālināta darba izpildei, skaidri un motivējoši nosacījumi, kā arī iespēja atrasties sev piemērotā un ērtā darba vietā, viņa ražīgums un savstarpējā uzticība ar darba devēju pieaugs.

Sasniegumu izcelšana

Cilvēkiem patīk darīt to, kas viņiem labi padodas, ja tas saskan ar profesionālajiem mērķiem, to ir vērts pamanīt un izcelt. Sasniegumu izcelšana ir arī lielisks veids, kā citiem kolēģiem parādīt pozitīvos piemērus un labās prakses, tādējādi stiprinot iekšējo uzņēmuma kultūru. Lai motivētu darbiniekus arī attālinātajā darbā, atcerieties par dažādiem materiāliem un nemateriāliem motivatoriem:

  • pamatota darbinieka uzslava – darbiniekam ļaus justies novērtētam;
  • atgriezeniskās saites nodrošināšana – darbiniekam dos ieskatu par to, kas veicas teicami un ko vajadzētu uzlabot;
  • prēmiju vai piemaksu izmaksa – ja ir bijis vairāk darba un tas ir iespējams, tad arī atbilstoša finansiāla pateicība darbiniekam kalpos kā lielisks veids, kā motivēt darbinieku attālināti.

Atbilstošs atalgojums

Atalgojums ir viens no noteicošajiem darbinieku motivācijas faktoriem, jo ikvienam ir svarīgi saņemt pienācīgu samaksu par savu darbu. Ne vienmēr pienācīga samaksa nozīmē nemitīgu atalgojuma paaugstinājumu vienā un tajā pašā amatā. Būtiskākais ir veidot izpratni, kāpēc tieši šāds atalgojums tiek uzskatīts par pienācīgu, kā arī radīt iespēju un skaidrot nosacījumus, kas jādara, lai saņemtu lielāku atalgojumu. Ja tiks piedāvātas izaugsmes iespējas darbiniekiem, viņiem būs iespēja sevi pierādīt, atklāt savus talantus, kā arī tas radīs izaugsmei labvēlīgus apstākļus.

Attālināts darbs paliek arvien aktuālāks un izplatītāks, tādēļ novēlam lieliski tikt galā ar darbinieku motivāciju arī attālinātā darba vidē!

Dalīties ar citiem
Atrodi savu sapņu darbu!

Pievienot komentāru

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Piedalies aptaujā!

Cik reizes pēdējo 2 gadu laikā esi mainījis savu darbavietu?