Korporatīvā sociālā atbildība personāla vadībā

Ik pa laikam katram no mums ir nepieciešams apstāties un izvērtēt aizvadītos sasniegumus un izvirzīt jaunus mērķus. Tāpēc rosināsim aizdomāties un atcerēties, cik nozīmīga ir vide, kurā atrodamies, un kādu ietekmi uz to atstājam. Pēdējos gados arvien biežāk personāla vadībā sastopam terminu korporatīvā sociālā atbildība. Šoreiz skaidrosim, kas tā ir un kāda ir tās saistība ar personālvadību.

Kas ir korporatīvā sociālā atbildība?

Korporatīvā sociālā atbildība tiek apspriesta uzņēmējdarbībā diezgan plaši. Šī pieeja balstās uz trīs pilāriem – ekonomisko progresu, sociālo taisnīgumu un vides saglabāšanu. Tā ir brīvprātīga iniciatīva, kurā organizācija uzņemas atbildību par savu ietekmi uz sabiedrību un vidi. Citiem vārdiem sakot, korporatīvi sociāli atbildīgā uzņēmējdarbībā gūtajiem panākumiem jābūt vērtīgiem un izdevīgiem ne tikai pašam uzņēmumam, bet arī tā darbiniekiem, sadarbības partneriem, klientiem un apkārtējai videi kopumā.

Kāda ir personāla vadības loma tajā?

Personāla vadība risina jautājumus, kas saistīti ar personālu, tā nodarbināšanu, likumdošanas normu ievērošanu, darba vidi un abpusēju vajadzību nodrošināšanu. Tāpēc būtu grūti nošķirt personāla vadību no sociāli svarīgiem jautājumiem. Tā atbild par korporatīvi sociāli atbildīgas politikas ieviešanu, uzturēšanu un turpmāku piekopšanu, jo gluži vienkārši šos procesus nav iespējams paveikt bez personāla iesaistes. Pat ja šīs iniciatīvas būtu primāri vērstas uz vides saglabāšanu, personāla vadības procesiem ir būtiska loma tajā. Piemēram, ekoloģiskāku izejmateriālu lietošanas ieviešana ietver sevī darbinieku apmācību darbam ar jaunajiem izejmateriāliem. Savukārt, ja atbildīgā pieeja ir vērsta uz ekonomiskā progresa veicināšanu, personālvadības uzdevums ir nodrošināt atbilstošu darbaspēku pietiekamā apjomā, lai uzdevumus spētu izpildīt. Visbeidzot, ja korporatīvi sociāli atbildīgā iniciatīva ir vērsta uz sociālo taisnīgumu, tad, piemēram, lai ieviestu darbinieku atbalsta programmas vai citas ar minēto fokusu saistītas prakses, personāla vadībā tiks izstrādāti un praksē ieviesti šie procesi. Neatkarīgi, uz kuru no pilāriem uzņēmums fokusēs, ieguvēji ilgtermiņā būs visi, jo tie ir savstarpēji saistīti.

3 korporatīvi sociāli atbildīgu rīcību piemēri personāla vadībā:

  • Tiek nodrošināta drošība darbavietā – drošība ir viena no cilvēka pamatvajadzībām, un tā ir vitāli nepieciešama ikvienam arī darbavietā. Droši darba apstākļi ļaus darbiniekam daudz veiksmīgāk pildīt savus darba pienākumus.
  • Rūpes par darbinieku labbūtību – tā ir nozīmīga produktivitātes nodrošināšanai. Labi jūtoties darbavietā, darbinieks būs radošāks un rezultatīvāks, savukārt uzņēmumam būs apmierinātāki darbinieki.
  • Tiek investēts darba ņēmēju attīstībā – lai gan apmācības bieži vien ir nepieciešamas darba veikšanai, investīcija darbiniekos ir ne tikai lielisks attīstības un lojalitātes stiprināšanas rīks, bet arī veids, kā attīstīties pašam uzņēmumam, ņemot talkā paša darbiniekus.

3 ieguvumi no korporatīvi sociāli atbildīgas personāla vadības:

  • Samazinātas izmaksas – darbinieku mainība ir ne tikai laikietilpīga, bet arī dārga un aizkavē organizācijas izaugsmi. Korporatīvi sociāli atbildīga personāla vadības pieeja radīs iekļaujošu, jēgpilnu vidi, kura veicinās produktivitāti, labbūtību un lojalitāti.
  • Saliedētāka komanda – sociāli labvēlīga vide ļaus darbiniekiem justies brīvāk, būt patiesākiem un līdzcietīgākiem vienam pret otru. Bieži šāda vide rezultējas ar palīdzības sniegšanu kolēģim, iniciatīvas izrādīšanu un kopējo rezultātu uzlabošanos;
  • Labāka darba devēja reputācija – lai piesaistītu un noturētu talantīgus darbiniekus, būtiska nozīme ir darba devēja tēlam un tā reputācijai. Ja darba ņēmēju atsauksmes par uzņēmumu būs kā par sociāli atbildīgu, ir daudz lielāka iespēja, ka potenciālie kandidāti izvēlēsies tieši šo uzņēmumu savas karjeras turpmākai attīstīšanai.

Lai gan korporatīvā sociālā atbildība attiecas uz uzņēmuma politiku kopumā, tomēr daudzi procesi ir saistīti ar personālvadības jautājumiem. Šis ir virziens, kurā cilvēkresursu vadība spēlē noteicošu lomu un var tieši ietekmēt rezultātu.

Dalīties ar citiem
Atrodi savu sapņu darbu!

Pievienot komentāru

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Piedalies aptaujā!

Kāda ir Tava darba produktivitāte vasarā?