Aivis Brodiņš: Vērtības – darba devēja un darba ņēmēja saderības mēraukla

Gluži tāpat kā misija un vīzija, arī vērtības ir organizācijas vadības un attīstības pamats, ko varam dēvēt par organizācijas DNS, kas veido un padara unikālu tās tēlu, stāsta CV-Online Latvia vadītājs Aivis Brodiņš. Nav apstrīdams, ka tieši vērtības ir daļa organizācijas kultūras un darba devēja tēla, kas nosaka darbinieku uzvedību, attieksmi un pieredzi pret darba pienākumiem un klientiem un sadarbības partneriem.

Darbinieka un darba devēja match

Lai organizācija piesaistītu un noturētu  profesionāļus un talantus, būtiska nozīme ir organizācijas vērtībām. Darba meklētājam tās ir svarīgas, lai izvērtētu saderību jeb match ar konkrēto organizāciju, savukārt esošajiem darbiniekiem – iedvesmas avots un ceļvedis, lai darbu darītu vēl sekmīgāk.

Piesakoties darbā, kandidāti vērtē organizācijas kultūru, iekšējo komunikāciju un līderību, ko labi izgaismo organizācijas vērtības. Kandidāti veic rūpīgu izpēti gan tīmeklī, aplūkojot organizācijas mājaslapu un sociālos tīklus, gan apzinot personīgos kontaktus, lai saprastu – kāds ir šis uzņēmums vai organizācija. Proti, gan darba devējs, gan potenciālais darbinieks meklē saderību jeb savstarpējo match.

Visprecīzāk organizācijas vērtību un iekšējās kultūras nozīmi darbinieku atlasē atspoguļo recruiting for cultural and value fit koncepts – organizācijas meklē tādus darbiniekus, kuru vērtības un pārliecība saskan ar organizācijā pieņemto. Piemēram, ir divi līdzīgi fināla kandidāti ar atbilstošām prasmēm un pieredzi. Darba devējam jāizšķiras, kuru no kandidātiem pieņemt darbā. Izšķiroša nozīme šajā gadījumā būs saderībai ar organizāciju, tās vidi un iekšējo kultūru, kā arī vērtībām.

Saderība ir īpaši nozīmīgs faktors, ja tiek meklēts augsta līmeņa vadītājs vai speciālists. Tas ir papildu novērtēšanas elements, ko organizācijas aktīvi izmanto darbinieku atlasē.

Saskatīt kopsakarību starp uzņēmuma vērtībām un uzņēmuma attīstību

Jau desmito gadu CV-Online Latvia veido Latvijas labāko un iekārotāko darba devēju topu. Vērojama sakarība – darba devēju topa augšgalā ir uzņēmumi, kuriem rūp reputācija, darba devēja tēls un zīmola atpazīstamība. Tie ir uzņēmumi, kas definējuši savas vērtības, ko atspoguļo ārējā komunikācijā, tai skaitā darba sludinājumos. Apmierinātākie darbinieki ir uzņēmumos, kuri aktīvi nodod sava uzņēmuma vērtības darbiniekiem, rūpējoties par uzņēmuma iekšējo kultūru. Labāko darba devēju topa statistika liecina, ka aptuveni 60% no visiem respondentiem, kas piedalās balsošanā, ir uzņēmumu esošie darbinieki. Tādējādi var secināt, ka darbinieki ar uzņēmuma vērtības un misijas apziņu ir vairāk motivēti un iesaistīti, kā arī vairāk līdzdarbojas dažādos procesos un ir vislabākie uzņēmuma vērtību vēstneši. Likumsakarīgi, ka topa augšgalā ir uzņēmumi, kuriem svarīgs ir vērtību aspekts un spēcīga iekšējā kultūra. Uzņēmuma vērtības tiešā veidā palīdz uzlabot iekšējo komunikāciju un stiprināt uzņēmuma kultūru, tās uzlabo komandas vispārējo motivāciju, garu un iesaisti.

Uzņēmumam ir svarīgi saskatīt un izprast kopsakarību starp uzņēmuma vērtībām un uzņēmuma attīstību. Darbinieku darba sniegumu un sasniegtos rezultātus, kā arī darbinieku mainību tiešā veidā ietekmē uzņēmuma vērtību klātesamība ikdienā. Ja darbinieki izprot viņiem nodotās vērtības, tas padara viņu darbu jēgpilnāku, efektīvāku un uzlabo darba sniegumu.

“Manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi, lai lielie uzņēmumi, kas šobrīd atrodas darba devēju topa augšgalā, dalītos savos veiksmes stāstos, tādējādi rosinot mazo un vidējo uzņēmumu izpratni par uzņēmuma vērtību nozīmi uzņēmējdarbības attīstībā,” uzsver CV-Online Latvia uzņēmuma vadītājs Aivis Brodiņš.

Vērtība ir atbildība par saviem darbiniekiem

Šis ir sarežģīts laiks daudziem no mums – daudzi ir darba meklējumos, nav viegli arī darba devējiem. Darba meklētāji ļoti augstu novērtē tādus darba devējus, kuru organizācijas kultūra prioritāri balstīta cieņā, atbildībā un attīstībā. Šobrīd ārkārtīgi būtiska ir uzņēmuma atbildība par saviem darbiniekiem – iesaiste, motivācija un atbalsts.

TOP darba devēju aptauja liecina, ka joprojām galvenais iemesls, kāpēc darbinieki visās vecuma grupās vēlas strādāt konkrētā uzņēmumā, ir darba nosacījumi, proti atalgojums, sociālās garantijas un citi labumi. Taču arvien nozīmīgāku lomu izvēlē ieņem darba vide un iespējas attīstīties. Mainās prasmes un mainās pieprasījums. Darba ņēmēji augsti novērtē darba devējus, kuri sniedz iespēju attīstīties. Šobrīd ļoti aktuāla ir darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana, kā arī pārkvalifikācija.

Labs laiks izveidot stabilu komandu

Darbinieki ir visu uzņēmumu attīstības pamatā. Šis ir ļoti labs laiks uzņēmumiem, lai izveidotu labas un stabilas komandas, jo kopumā šobrīd cilvēkresursi ir nedaudz pieejamāki, nekā tas bija gadu atpakaļ.

Savukārt tiem uzņēmumiem, kuri nav izpildījuši mājasdarbu, šis ir laiks, lai to izdarītu – izstrādātu un ieviestu organizācijas vērtības, kā arī stiprinātu iekšējo organizācijas kultūru, kas palīdzēs biznesa mērķu sasniegšanā.

Raksts tapis sadarbībā sadarbībā ar atzinības un vērtību tehnoloģiju PEERO APP.

Dalīties ar citiem
Atrodi savu sapņu darbu!

Pievienot komentāru

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Piedalies aptaujā!

Cik reizes pēdējo 2 gadu laikā esi mainījis savu darbavietu?