Attiecības darbavietā – draudzīgas vai romantiskas?

Attiecības darbavietā un mikroklimats ietekmē gan katru darbinieku individuāli, gan arī uzņēmumu vai organizāciju kopumā. Kā apliecina pētījumi, tās tieši ietekmē arī darbinieka spējas gūt panākumus.

Vidēji darbinieks darbā pavada 40h nedēļā, šo garo stundu rezultātā veidojas savstarpējas attiecības. Tās var būt gan izteikti formālas, gan arī draudzīgas un uzturētas arī ārpus darbavietas. Tomēr attiecības var būt ne tikai abpusēji pozitīvas, bet reizēm tās var arī traucēt iesaistītās personas un negatīvi ietekmēt darba kvalitāti.

Ir vairāki darba attiecību modeļi:

  • Draudzīgas darba attiecības;
  • Subordinatīvas attiecības (strikti noteiktas darba devēja un darba ņēmēja pozīcijas);
  • Romantiskās darba attiecības;
  • Ģimeniskās darba attiecības, piemēram, ģimenes bizness.

Rakstā šobrīd aplūkosim 2 no tām – draudzīgas darba attiecības un romantiskas darba attiecības.

Draudzīgas darba attiecības

Draudzību definē kā brīvprātīgas savstarpējās saistības starp divām vai vairākām personām, kurām laika gaitā ir tendence veicināt kopīgus sociāli emocionālus mērķus. Tās var arī raisīt dažāda veida un pakāpju biedriskumu, intimitāti, mīlestību un savstarpēju palīdzību. Kopumā raksturojot darba attiecības, tās var saukt kā jaukta tipa draudzīgas attiecības.

Tā kā darbā tiek pavadīts ļoti daudz laika, tad cilvēki bieži vien attīsta esošo draudzību arī ārpus darba laika un vietas. Dažiem indivīdiem draudzīgo darba attiecību var būt vairāk nekā jebkuru cita veida attiecību.

Jaukta tipa draudzība darbā var sniegt pozitīvu ietekmi uz darbinieka produktivitāti, jo tās tieši vai netieši mēdz ietekmēt garastāvokli, kopējo emocionālo atmosfēru uzņēmumā vai organizācijā, komandas garu/ saliedētību. Būdamas pozitīvas attiecības, tās var palīdzēt sasniegt augstākus mērķus.

Neskatoties uz to, ka jaukta tipa draudzīgajām darba attiecībām pārsvarā ir tendence būt pozitīvām, tās var būt arī sarežģītas, vērstas uz skaudīgumu, baumām un ar tendenci novērst uzmanību no galvenajām lietām, kas, savukārt samazina aktivitāti darba jautājumos. Tas tādēļ, ka šajā gadījumā tās vairāk ir balstītas uz emocijām un emocionālām saistībām, kas ir ciešākas par tipiskām koleģiālām attiecībām.

Romantiskas darba attiecības

Romantiskās darba attiecībās ietver zināmu intimitāti starp kolēģiem. Šāda savienība var tikt iedalīta dažādās kategorijās: romantiskas attiecības, seksuāla rakstura attiecības un kombinētas attiecības. Romantiskas attiecības rada spēcīgu emocionālo saikni un tuvību starp kolēģiem bez tendences būt seksuāla rakstura. Seksuāla rakstura attiecības sevī ietver intīmu kontaktu starp kolēģiem, noteiktu savstarpēju fizisku kontaktu. Taču kombinētās attiecības ietver abus iepriekš minētās attiecību moduļus.

Romantiskas attiecības darbavietā spēlē sarežģītu lomu visiem – gan tiem, kuri ir tieši iesaistīti, gan arī pārējiem kolēģiem, kuriem kopā jāstrādā. Cilvēki, kuri iesaistīti romantiskās attiecībās, zināmā mērā rada noteikti vidi un emocijas ap sevi un darba vietu kopumā. Un tomēr, šādās attiecībās iesaistītajiem ir pozitīvi darba rezultāti, lielāka motivācija un lielāks gandarījums no darba.

Jebkura veida attiecības ir veselīgas, ja vien apzinās to robežu.

Dalīties ar citiem
Atrodi savu sapņu darbu!

Pievienot komentāru

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Piedalies aptaujā!

Cik reizes pēdējo 2 gadu laikā esi mainījis savu darbavietu?